Uvod u Islam

Esselamu-alejkum U ime Allah Milostivog Samilosnog Dobro došli na moj blog da zajedno14.11.2013.

Nekoliko pitanja...‏

Zašto nam je, kada govorimo, teško reći istinu, a nasuprot tome, laž je lahko izgovoriti?


Zašto se osjećamo pospano i pasivno dok smo u namazu, a čim završimo namaz, odjednom se razbudimo i postajemo aktivni?


Zašto svaku noć ostajemo budni zbog fudbalske utakmice ili gledanje filma, a ne ostajemo budni zbog čitanja Kur'ana ili zbog noćnog namaza?


Zašto ustajemo rano zbog posla, a ne zbog sabah namaza?


Zašto se ljudi boje mišljenja drugih ljudi o njemu, a ne boje se s čim će pred Allaha stati?


Zašto trošimo veliki novac na mnoga zadovoljstva i stvari od kojih nećemo imati plaho koristi i stvari koje su prolazne, a škrti smo kad je u pitanju sadaka za siromašne?


Zašto nam je teško slušati i govoriti o vjeri i Allahu, a puno lakše nam je govoriti o drugim stvarima?


Zašto govorimo da volimo Allaha, a radimo ono što je On zabranio. I govorimo kako mrzimo šejtana, a u stvari sa našim djelima mi se pokoravamo baš šejtanu?


Zašto osjećamo dosadu kada čitamo neki vjerski članak, a znatiželjni smo kada čitamo bilo šta drugo?


Zašto brišemo i zanemarujemo elektronska pisma (e-mail) koji nas poziva na hajr ili koji govori o vjeri i vjerskim pitanjima, a ostavljamo i čitamo druge mailove koje nemaju nikakve veze sa vjerom?


Zašto se obradujemo kada čujemo neku poznatu pjesmu, a ne obradujemo se kada čujemo Kur'an?


Zašto danas džamije postaju praznije, a nasuprot klubova i raznih kafića koji su sve više puniji?


Zašto nam je drago spominjati mahane i nedostatke drugih, a zaboravljamo sopstvene?


Zašto plaćemo zbog dunjalučkih poteškoća i tegoba, a ne plaćemo iz straha i pokornosti prema Allahu dž.š.?


Zašto se ljutimo ako naše neko loše djelo neko osudi, i kaže da je to haram?


RAZMISLITE O OVOME!!!


Da li ste razmišljali o vašem stanju dok ste ovo čitali?


Da li ćete pokušati promijeniti vaše stanje na bolje?


Hoće li ovo biti opomena za vas?


Da li ćete ovaj članak proslijediti svojim prijateljima ili ćete sa ovim člankom postupiti kao i sa drugim "vjerskim člancima"?


Imajte samo jednu stvar na umu, a to je da vas Allah uvijek vidi i da ćete, kada preselite na drugi svijet, biti sami i da ćete, kada vas meleki budu ispitivali, biti sami, i da ćete zbog vaših djela ući u Džennet ili Džehennem! Novac kojeg ste imali ili novac vaših prijatelja u tom trenutku vam neće biti od koristi!


Vidjet ćete, kada budete čitali ovo, da li će vas šejtan nagovoriti da je ovo beskorisno i da ovo ne trebate širiti i opominjati druge. Neće vas koštati ništa, ali pozivajte i opominjite svoje prijatelje!


Hoćete li učiniti to?


Subhanellahi we bi hamdihi, subhanellahi-l-'azim. La ilahe illa ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimin.

Estagfirullahe-l-lezi la ilahe illahu, elhajju-l-kajjumu we etubu ilejh!

Hvaljen neka je Allah, i Njemu pripada  velika zahvala! Uistinu nema boga sem Tebe! A ja sam se zaista ogriješio prema sebi. Allaha za opsrost molim!

11.11.2013.

Odupri se...‏

Odupri se misli, jer ako to ne učiniš - postat će ideja.

Odupri se ideji, jer ako to ne učiniš - postat će strast.

Bori se protiv strasti, jer ako to ne učiniš - postat će jaka volja i težnja.

I ako im se ne odupreš - postat će djelo,

a ako ga ne otkloniš sa njemu suprotnim - postat će običaj i navika,

i tada će ti biti jako teško da se udaljiš od njega. 

(Ibn Kajjim El-Dževzijj)


07.11.2013.

Savjet duši‏

Čuvaj se zla svoje duše (nefsa), jer te nijedna nedaća nije snašla, a da je nije izazvala tvoja duša. Nikada s dušom nemoj sklapati mir! Tako mi Allaha, onaj ko ne ponizi svoju dušu nije joj pokazao nikakve počasti, niti ju je uzdigao onaj ko je nije prizemljio, niti ju je odgojio onaj ko je nije salomio, niti ju je odmorio onaj ko je nije umorio, niti ju je osigurao onaj ko je nije zastrašio, niti ju je obradovao onaj ko je nije rastužio!

Slavljen neka je Allah Uzvišeni! Tvoja vanjština okićena je odjećom bogobojaznosti, ali je tvoja nutrina poput zemljanog vrča u kojem se nalazi vino strasti. Kako god ugladiš i namjestiš vanjštinu, ispod odjeće zaudara smrad vina: od tebe se udalje istinoljubivi, a okruže te griješnici i pokvarenjaci!

Dok se predaješ ibadetu u kutu džamije, prilazi ti lopov strasti i primjećuje da ga ne odgoniš. On će biti uz tebe pokušavajući da te odvrati od dobra sve dok te i ne izvede iz džamije!

Budi iskren u onome što tražiš i za čim žudiš, jer pomoć uskoro stiže!


-Neki se čovjek obratio Ma'rufu , rekavši:

''Poduči me iskazivanju ljubavi!'' Ovaj mu reče: ''Ljubav se ne postiže podučavanjem!

To je čežnja da se sretneš s Onim Koga stvarno voliš,

Od smrti je ona gorča kad ljubav ne izrodi!''

 

Nije ni čudno da vjernici Njega Uzvišenoga vole: ''...i koji Njega vole!'', ali je čudno i divota prava da On, Uzvišeni, voli njih: ''...koje On voli!''Prevod ajeta:
"Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli  i koje Njega vole ...! " (Prijevod značenja, El-Ma`ida, 54 )

Nije čudno da siromah prosjak voli dobročinitelja koji mu udjeljuje, ali je čudno da dobročinitelj voli tog siromaha!

 

Izvor: ''Riznica znanja'' - Ibn Kajjim , rahimehullah, strana : 395-396

02.11.2013.

Svako djelo ima svoju vrijednost‏

Na Sudnjem danu jedino će ljudska djela imati vrijednost i samo će za njih ljudi biti pitani. Tada će vrijednost imetka, ljepote i porijekla iščeznuti, a ostat će jedino ljudska djela, kao istinsko čovjekovo bogatstvo, koja će ga voditi ka vječnom odredištu. Kur'an i sunnet ukazuju na neprocjenjivu važnost ljudskih djela:

"Onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet će ga, a onaj ko bude uradio i koliko trun zla - vidjet će ga." (Prijevod značenja Ez-Zilzal, 7-8.) 

Prenosi se od Ebu Zerra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

 "Nipošto ne potcjenjuj ništa od dobrih djela, makar i da radosna lica sretneš svoga brata."(Muslim 2626 - 144.) 


Sehl bin Sa`d prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

"Bojte se potcjenjivanja grijeha." (Ahmed. Hadis sahih, Sahihu Džami`a,2686 Albani) 

Adijj bin Hatim, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Bojte se Vatre, pa makar sa pola hurme." (Buhari, 1417) 

Imam El-Dževzi u svojoj knjizi "El-Muntezam" prenosi da je jedan od dobrih ljudi umro, te ga je neko nakon određenog vremena sanjao kako ga neko pita:

"O ti, činio si ta i ta dobra djela, šta je Allah učinio s tobom?" Taj dobri čovjek je rekao: "Allah je meni učinio dobro, inšallah. Međutim, zadržan sam kod Dženneta." Nepoznata osoba ponovo ga upita: "Šta te je zadržalo kod Dženneta?" Reče: "Zadržala me je jedna igla koju sam posudio i nisam je vratio sve do svoje smrti!" 

Također, on u istoj knjizi prenosi da je jedan dobri čovjek rekao:

"Umro je jedan od mojih šejhova, te sam ga sanjao nakon godinu dana. Upitao sam ga: 'Šta je Allah učinio s tobom, na koje te je stepene uzdigao?', a šejh je rekao: 'Sada sam završio s polaganjem računa za jedno svoje loše djelo.' Upitao sam ga: 'Koje je to loše djelo? Koje je to tako veliko loše djelo kada si za njega polagao račun cijelu godinu dana?', a šejh odgovori: 'Tako mi Allaha, jednom sam išao putem, te sam naišao na snop sijena natovaren na jednog magarca, čiji je vlasnik ušao u dućan radi neke potrebe. Krišom sam uzeo jednu slamčicu kako bi njome čačkao zube, tako da sam cijelu godinu pitan zašto sam je bespravno uzeo?!"

U svakom dobrom djelu, a tako i u lošem, ma koliko izgledalo malo, skriveno je ili presuđujuće ono što će čovjeka odvesti u vječno odredište, Džennet ili Džehennem. Stoga nikakvo djelo ne treba potcijeniti.

Ebu Hurejre, radijallhu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Uistinu sam vidio jednog čovjeka kako šeta po Džennetu zbog jednog drveta koje je posjekao i uklonio sa puta jer je smetalo prolaznicima." (Muslim, 1914-129)

Od njega se također prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Čovjek izgovori riječ dragu Allahu ne obraćajući na nju pažnju, a Allah će ga zbog nje uzdići na visoke stepene; drugi izgovori riječ koja rasrdi Allaha, ne obraćajući pažnju na nju, a zbog nje će biti bačen u Džehennem." (Buhari, 6478) 

Brojni su hadisi u kojima se podstiče na činjenje dobrih i čuvanju od loših djela. Međutim, činjenje dobrih djela uvjetovano je mogućnošću, dok je zabrana činjenja loših djela striktna i obavezna. 

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Ono što sam vam zabranio, klonite ga se, a ono što sam vam naredio, činite koliko ste u mogućnosti." (Muslim, 1337- 130)

U tumačenju ovoga hadisa, imam En-Nevevi rekao je da se pod "ono što sam vam zabranio, klonite ga se" podrazumijeva potpuno ostavljanje grijeha koji su u osnovi haram, a ne mekruh. Imam Ibn Dakik, tumačeći riječi "ono što sam vam naredio, činite koliko ste u mogućnosti", kaže da je ovo vrlo važan islamski temelj i univerzalan govor Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji obuhvata brojne propise, kao naprimjer u slučaju obavljanja namaza, kada čovjek nije u stanju da izvrši neke ruknove ili šartove namaza, učinit će ono što je u stanju. (Šerh Muslim, Nevevi kod spomenutoga hadisa)

Vrlo je važno svoj boravak na ovome svijetu okončati dobrim djelom. Imajući u vidu da niko od nas ne zna kada će mu rastanak od ovoga svijeta doći, na svakom vjerniku je da bude ustrajan u činjenju dobrih djela i da loše djelo obavezno poprati dobrim, kako bi sebi osigurao dobru završnicu.

Ebu Zerr Džundub bin Džunade, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"
Boj se Allaha gdje god se nalazio, obavezno loše djelo poprati dobrim koje će ga izbrisati i lijepo se ponašaj prema ljudima." (Ebu Davud, Tirmizi, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 97, Albani) 

Prenosi se od Džabira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Svaki će čovjek biti proživljen u stanju u kome je i preselio (umro)." (Muslim, 2878- 83) 

Hakim prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
"Čije posljednje riječi budu 'nema boga osim Allaha', ući će u Džennet." (Hakim, hadis sahih, Sahihu Džami`a, 6479, Albani)

Ebu Burda bin Ebi Musa prenosi da je Ebu Musa el-Eš`ari, radijallahu anhu, na samrti rekao:
"O, sinovi moji! Spominjite vlasnika somuna!" Ebu Burda je upitao: ''Ko je vlasnik somuna, oče?" Rekao je: ''Prije vas je bio čovjek koji je u isposničkoj ćeliji sedamdeset godina robovao Allahu. U grad bi odlazio samo ponekad. Tako mu jednom šejtan uljepša u očima jednu ženu, te provede s njom sedam dana ili noći. Kada shvati šta je učinio, pokaja se i ne bi korak učinio a da ne bi klanjao i na sedždu padao.

Kada ga je iznemoglost savladala, noć ga zadesi na uzvišici na kojoj naiđe na dvanaest siromaha te uđe među njih. Jedan monah je svake noći davao tim siromasima po jedan somun, te misleći od pokajnika da je siromah, dade i njemu somun. Zatim siromah koji nije dobio somun ustade i reče: 'Zašto mi ne dade somun?' Monah mu reče: 'Misliš da ti ne želim dati somun? Pitaj da nisam nekome dao dva somuna.' Ostali rekoše monahu: 'Ne.' On zatim reče siromahu koji je ostao bez somuna: 'Tako mi Allaha, večeras ti nemam šta dati!', na što onaj pokajnik dade somun siromahu koji je ostao bez somuna, a sutradan osvanu mrtav.'' Tada Ebu Musa reče: "Izvagano je sedamdeset godina i sedam noći, te prevagnu sedam noći. Izvagano je sedam noći i somun, te prevagnu somun. O sinovi moji, spominjite vlasnika somuna!" (Istinit eser, prenosi ga imam El-Dževzi u knjizi ''El-Bir ves-sila'' i ''Musenef'' Ibn Ebi Šejbe)
  
01.11.2013.

Upoznaj sebe ponajprije‏

Rob se neće okoristiti Allahovim blagodatima, imanom i znanjem, sve dok ne upozna svoju dušu i sebe samog,  a zatim stane kod granice koja mu je zacrtana i ne pređe je.

Blagodati će mu koristiti onda kada ne bude govorio
:
"Ovo je moje ! To sam ja stekao i zaradio!"
,

kada bude čvrsto uvjeren da je sve od Allaha Uzvišenog, da je sve Njegovo i da sve Njegovom dozvolom dolazi. Allah Svemoćni od samog početka sve daje i davat će, bez ikakvog povoda ili razloga, bez zasluge roba za blagodati kojima ga obasipa. Kada rob, zbog blagodati koje mu Allah Uzvišeni daje, bude tako ponizan, malen, skroman, ne vidjevši u sebi i svojoj duši nikakvu snagu ili dobro, vjerujući da je sve od Allaha Uzvišenog, u Njegovoj vlasti i po Njegovoj odredbi, zatim kada blagodati učine roba tako poniznim Allahu Uzvišenom da se to ne može ni opisati, i svaki put kada dođe nova blagodat, poniženje roba i njegova predanost Allahu Uzvišenom postane sve veća i veća, ljubav i nada prema Allahu porastu, a strah od Njega se učvrsti .Takvo stanje jeste rezultat dvije spoznaje roba, a to su :-Istinska spoznaja Gospodara;
Njegovog savršenstva, dobrohotnosti, neovisnosti, plemenitosti , dobročinstva i milosti, zatim spoznaja da je svako dobro u Njegovim rukama, da On njima upravlja, pa od njega daje kome hoće, a uskraćuje kome hoće. Zbog toga Njemu pripada svaka zahvala, a zahvala s takvom spoznajom jeste najpotpunija i najveća zahvala;- spoznaja svoje duše i samoga sebe,
te prihvatanje te spoznaje koja robu ne dopušta da pređe svoju granicu; prihvatanje da je njegova duša nesavršena, sklona nasilju, bez znanja i da u njoj nema dobra, ne daje dobro i ne uzrokuje ga. Ona zapravo ništa ne posjeduje, a tako i osobine koje nosi u sebi nisu savršene, potpune, nego mankave i beznačajne. A ništa nije tako porazno i bijedo kao neposjedovanje ničega. Duša samim svojim postojanjem ne nosi dobro, ne uzrokuje ga i ono one zavisi od nje.Pa kada ove dvije spoznaje postanu istinske nerazdvojive osobine duše roba, ne osobine koje se prevrću njegovim jezikom, tada će duša, bez dvojbe, znati da zahvala pripada samo Allahu, da je sve po Njegovoj odredbi, da je svako dobro u Njegovim rukama, te da Njemu dolikuje samo zahvala, slava i pohvala, a duši priliče pogrda, mahane i prijekor.

Kome promaknu ove dvije spoznaje, njegova djela, riječi i stanje bit će neujednačena i raznolikih boja. Ona će mu donositi nestabilnost i nepostojanost u hodu, i nikako se Pravome putu, koji vodi ka Allahu Uzvišenom , neće moći upraviti. Rob će pronaći put do svoga Gospodara samo uz teoretsko i praktično posjedovanje ove dvije spoznaje, a zalutat će i udaljit će se od Allaha Uzvišenog ako ih ne bude imao.U izreci:
"Ko spozna sebe, spoznat će i svoga Gospodara!"
sažeta je poruka o te dvije spomenute spoznaje. Ko spozna svoju dušu i sebe osobno uvidjet će da njemu pripada samo neznanje, težnja ka nepravdi, mahane, nesavršenost, ovisnost, poniženje, siromaštvo, neimaština i sl, dok njegovom Gospodaru pripada sve ono što je suprotno tome. U tom će zastati tamo gdje mu je mjesto i neće preći svoju ulogu. A s druge strane, donekle će zahvaliti i veličati svoga Gospodara onako kako Mu dolikuje. Time će rob svoju ljubav, nadu, strah, pouzdanje i predanost usmijeriti samo ka Allahu Svemoćnome. Rob će najviše voljeti Allaha, od Njega će najviše strahovati i Njegovoj milosti će se najviše nadati. A to je zapravo stvarnost ubdudijjeta, robovanja i pokoravanja Allahu Uzvišenom.

A od Allaha pomoć i podršku tražimo!

Prenosi se da je neki mudrac na vratima svoje kuće napisao ovakvu poruku:
"Mojom će se mudrošću okoristiti svako onaj ko je upoznao samog sebe, pa ne prelazi preko granice za njega određene! 
Ko je takav neka uđe, a u protivnom neka se vrati dok to ne postigne!" Izvor: " Riznica znanja " - Ibn Kajjim, rahimehullah (str. 308-310)

01.11.2013.

Ako me nebude u Džennetu raspitajte se za mene!!!

Oni koji uđu u Džennet a tamo ne nađu svoju braću i sestre s kojima su bili u dobru na Dunjaluku imat će mogućnost da se zagovaraju za njih.

Reči će: ''Gospodaru, imamo braće sa kojima smo zajedno klanjali i postili na Dunjaluku, ali ih ne vidimo među nama!''
 Allah će im odgovoriti: '' Idite do Džehennema i izvadite sve one koji u srcu imaju trun dobra.'' (Buhari i Muslim)

 
Rekao je Allahov Poslanik a.s. :''Čovjek će doći u Džennet i, vidjevši svoga prijatelja u vatri, reći: ''Šta li je uradio moj prijatelj?'' Uzvišeni će tada reći: ''Izvadite njegovog prijatelja iz vatre!''
 Oni koji ostanu u Džehennemu će reći: ''Kamo srece da i mi imamo nekoga ko bi se zagovarao za nas.''

 
Rekao je Hasan El-Basri :''Nađite što više prijatelja u Islamu, jer će na Sudnjem danu imati mogučnost da se zagovaraju za vas!''
 
Ibn Kajjim je govorio: ''Ako me ne vidite među vama u Džennetu, raspitajte se za mene, možda to bude razlog mog ulaska u Allahove blagodati''!!!

 
AKO ME NE BUDE U DŽENNETU, PITAJTE ZA MENE Svart hjarter (kort)
<< 11/2013 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930


LOGO BLOGA

Uvod u Islam


MOJI PRIJATELJI

-


MOJI LINKOVI
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA

42285