beats by dre cheap

Blago li se onome ko...

Isa a.s., je rekao: "Blago li se onome čije su riječi sami zikrullah, čija je ćutnja razmišljanje o Allahu, a čiji je pogled ibret i uzimanje pouke!" (Tefsir Ibnu Kesir, 2/184.)

Vehb b. Munebbih rhm., je rekao: "Blago li se onome koga njegove mahane ometu od mahana drugih ljudi; blago li se onome ko se ponizi Allahu dž.š., bez prezrenja, i bude samilostan prema slabima i siromašnima, i sadaku udjeljuje iz imetka koji je halalom zarađen.
 Blago li se onome ko sjedi s ulemom i blagim i mudrim ljudima; blago li se onome ko se zadovolji sunnetom i ne pređe u bid'at!" (Kitabul-Zuhd, Ahmed b. Hanbel, br.2014.)


Fudajl b. Ijad rhm., je rekao: "Blago li se onome ko se udalji od ljudi, družeći se sa svojim Gospodarom, i plačući nad svojim grijehom!" (Šu'abul-Iman, br.448.)

Vehb b. Munebbih rhm., kaže da je Davud a.s., često puta govorio: "Blago li se onome ko Te zadovolji u Kući prolaznoj, kako bi ga zadovoljio u Kući vječnoj!
 Blago li se onome ko se prisjeti časa svoje smrti, pa se pripremi za nju u času svoga života!" (el-Mudžalesa ve Dževahirul-'Ilm, el-Dejnuri, br.3505.)


Ebu Ubejde rhm., prenosi da je neka žena rekla Isa a.s.: Blago li se stomaku koji te je nosio, i grudima koje su te dojile - na šta Isa a.s., reče: "Blago li se onome koji čita Allahovu Knjigu, i slijedi ono što je u njoj!" (Šu'abul-Iman, br.1876.)

Malik b. Dinar rhm., je rekao: Pročitao sam u Tevratu: "Blago li se onome ko se prehranjuje svojim rukama!" (el-Kešfu vel-Bejan an Tefsiril-Kur'an, 2/268.)

 Salim Ibnu Ebil-Dža'ad rhm., kaže da je Isa a.s., rekao: "Blago li se onome ko svoj jezik u haznu zatvori, kome kuća njegova bude dovoljna, i koji zaplače onda kad se sjeti svoga grijeha!" (el-Derr el-Mensur, 3/562.)

Ibnu Sabur rhm., kaže: Isa b. Merjem a.s., je rekao: "Blago li se onome ko se prođe trenutne pohote i strasti radi Obećanog Dana kojeg još vidio nije!" (Šu'abul-Iman, br.534
0.)

Uvod u Islam
http://islamvjeraistine.blogger.ba
28/10/2013 00:29